Welkom!

Welkom!

Maatregelen in verband met het Coronavirus

In opvolging van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus die het Kabinet heeft afgekondigd, schort het Dienstencentrum Copernicus de eigen activiteiten op. Voor wat betreft de Roze Soos Samen worden de gasten via e/mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Wilt u weten of de bingo doorgaat, of de koren repeteren? Dan verwijzen we u graag naar hen. Onze excuses voor de overlast, maar wij doen dit voor de gezondheid van de gasten en vrijwilligers van ons centrum.

Houd onze website of Facebook-pagina in de gaten voor het laatste nieuws over onze activiteiten.

Het Bestuur van Dienstencentrum Copernicus


Op deze pagina vindt u het laatste nieuws en een kalender met de komende activiteiten van ons Dienstencentrum.

Aankomende evenementen

Evenement details:

 • zo
  23
  feb
  2020

  Copernicus Concert Café: Inventions - Bach Revisited

  15.00/16.30Toegang € 10,00 (workshop) / € 10,00 (concert). Studenten halve prijs

  The Scroll Ensemble: workshop en concert rond barokke inventies

  (English below)

  "Inventions" is een reis door het creatieproces, een kijkje in de keuken van de componist en een spannend duel tussen twee muzikanten.

  In Bachs tijd was een 'Invention' (inventie) een kort thema of muzikaal idee, dat op allerlei manieren met zichzelf gecombineerd, over elkaar heen geschoven of uit elkaar gehaald kon worden (zoals de creativiteitsoefening waarbij je zoveel mogelijk manieren bedenkt om een paperclip te gebruiken). Bach was hier een genie in. Hij recyclede op deze manier hele stukken en kon urenlang improviseren op een eenvoudige koraalmelodie, dat het de oren van de toehoorders deed klapperen.

  In "Inventions" verrast The Scroll Ensemble door geïnspireerd door Bachs inventieve rijkdom zelf te goochelen met instrumentencombinaties, muziek van Bach en de bouwstenen waar Bach mee speelde. Hoe klinkt een vioolsonate op het Chinese blaasinstrument Sheng? En hoe klinkt zo een gerecycled koraal met buitelende omspelingen op blokfluit en altviool? Wat als een violist zijn partita op de piano speelt geïnspireerd door bijvoorbeeld Beethoven, en wat voor andere combinaties zijn er nog mogelijk?

  In zijn Inventionen neemt Bach een kort melodietje (soms zelfs van een andere componist zoals Pachelbel) en werkt het uit, als een personage in een verhaal, altijd hetzelfde maar door het verhaal van het publiek ook altijd veranderend. In deze meest uitdagende vorm van improvisatie wordt met behulp van takken een thema met het publiek gemaakt. Dan begint ons spel in een muzikale dialoog; in tegenstelling tot een enkele pianist kunnen twee spelers niet altijd weten wat de ander gaat doen en die spanning en speelsheid liggen aan de basis van elk The Scroll Ensemble Concert. Kom en maak deel uit van de inventie!

  Workshop Inventions

  Een workshop over samen spelen en creëren, met eenvoudige liedjes en thema's als uitgangspunt. Neem je favoriete nummer of melodie mee en ontdek wat het kan worden. De workshop staat open voor (amateur) musici van alle niveaus.

  De workshop start om 15.00 uur en het concert om 16.30. U kunt ook naar één van de onderdelen van het programma komen.

  English

  Inventions’ is a journey into the act of creating, a glimpse into the mind of a composer, and an exciting duel between two musicians.

  In Bach’s time, ‘Invention’ implied a theme or a musical idea, which could be developed and used in many different ways (very much in the sense of a creativity exercise where one has to think of as many ways to use a paperclip as possible). Bach reused entire pieces, and could improvise on a simple chorale melody for hours. How does a violin partita sound on the Chinese wind instrument, Sheng? And how does a chorale sound with constantly changing transformations on top? What if a violinist plays his partita on the piano, inspired by other composers such as Beethoven?

  In his Inventions, Bach takes a short melodic idea (sometimes even from another composer such as Pachelbel) and works it out, like a character in a story, always the same but always changing. In this most challenging form of improvisation, we create a theme with the help of the audience (and branches). Then we act out a musical dialogue; unlike a keyboard player, one player may not always know exactly which way the other will take it, and this excitement and playfulness lies at the heart of every Scroll Ensemble Concert. Come and be part of the invention!

  Inventions Workshop

  A workshop about playing and creating together, using simple songs and themes as a starting point. Bring your favourite song or melody, and discover what it can become.

  Open to (amateur) musicians of all levels.

  The workshop starts at 3.00 pm and the concert at 4.30 pm. You can chose to attend both or one of both events.

  Wat is het Copernicus Concert Café?

  Klassieke muziek dichter bij de mensen brengen en musici dichter bij het publiek, in een gezellige omgeving. Daar gaat het om in het Concert Café! Klassieke muziek is als de Top 100 van nu: muziek om bij te praten, te drinken of om ademloos naar te luisteren. En dat kan bij uitstek bij ons.

  Samen met (hoofdzakelijk) masterstudenten en recent afgestudeerden aan Nederlandse conservatoria verzorgen we maandelijks een concertje. De muziek is gevarieerd: van Barok tot Romantiek, van solo tot ensemble. Korte stukken, uitleg bij de muziek en een goed gevulde bar!